Azərbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının TƏRKİBİ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2015-ci il 21 oktyabr tarixli 655 nömrəli Fərmanı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Koordinasiya Şurasının sədri:

Koordinasiya Şurasının üzvləri: