Şuranın qərarları

Elektron portalın yaradılmasının təmin edilməsi məqsədilə məlumatların təqdim edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının 05 iyun 2020-ci il tarixli, 3 nömrəli qərarı

Ətraflı 05-06-2020

Vahid Tranzit Tarifləri Barədə Azərbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının 05 iyun 2020 tarixli, 2 nömrəli qərarı

Ətraflı 05-06-2020

"Birləşmiş Tranzit Operatoru Hüquqi Şəxsinin Yaradılması Barədə" Azərbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının 05 İyun 2020-ci il tarixli, 1 nömrəli qərarı

Ətraflı 05-06-2020

"“Neft, neft məhsullarının və yük avtomobillərinin ölkə ərazisindən tranzit daşınması ilə bağlı xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azәrbaycan Respublikası Tranzit Yükdaşımalar üzrә Koordinasiya Şurasının 2015-ci il 3 dekabr tarixli 2 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının 2016-cı il 13 iyun tarixli 3 nömrəli Qərarı

Ətraflı 13-06-2016

“Neft, neft məhsullarının və yük avtomobillərinin ölkə ərazisindən tranzit daşınması ilə bağlı xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının 2015-ci il 3 dekabr tarixli 2 nömrəli Qərarı

Ətraflı 03-12-2015

“Azәrbaycan Respublikası Tranzit Yükdaşımalar üzrә Koordinasiya Şurasının fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının 2015-ci il 13 noyabr tarixli 1 nömrəli Qərarı

Ətraflı 13-11-2015