Azərbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının əsas məqsədləri aşağıdakılardır: