Tariflər


Neft və neft məhsullarının Azərbaycan Respublikasının ərazisindən ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə dəmir yolları vasitəsilə tranzit daşınması xidmәtlәrinin tariflərinin yuxarı həddi

 

İstiqamətlər

Məhsullar

Ölçü vahidi

Tariflər
(ABŞ dolları)

1

Dübəndi - Böyük Kəsik

Xam neft

ton

12. 00

2

Ələt - Böyük Kəsik

ton

11. 00

3

Bakı - Böyük Kəsik

ton

11. 50

4

Səngəçal - Böyük Kəsik

ton

11. 00

5

Yalama - Böyük Kəsik

ton

15. 20

6

Qaradağ - Böyük Kəsik

ton

11. 00

7

Dübəndi - Böyük Kəsik

Mazut

ton

13. 00

8

Ələt - Böyük Kəsik

ton

12. 00

9

Bakı - Böyük Kəsik

ton

12. 50

10

Səngəçal - Böyük Kəsik

ton

12. 00

11

Yalama - Böyük Kəsik

ton

15. 20

12

Yalama - Dübəndi

ton

12. 27

13

Böyük Kəsik - Ələt

Reaktiv mühərrik yanacağı

ton

18. 00

14

Dübəndi - Böyük Kəsik

Digər neft məhsulları

ton

14. 00

15

Ələt - Böyük Kəsik

ton

13. 00

16

Bakı - Böyük Kəsik

ton

13. 50

17

Səngəçal - Böyük Kəsik

ton

13. 00

18

Yalama - Astara

ton

14. 51

19

Dübəndi - Astara

ton

10. 61

20

Ələt - Astara

ton

15. 05

21

Bakı - Astara

ton

10. 12

22

Yalama - Böyük Kəsik

ton

17. 00

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən, həmçinin Azərbaycan Respublikasının rezidenti və filial və nümayəndəliyi olan qeyri-rezidenti tərəfindən istismar edilən xarici dövlətlərin bayrağı altında üzən gəmilər vasitəsilə neft və neft məhsullarının tranzit daşınması xidmәtlәrinin tariflərinin yuxarı həddi

 

İstiqamətlər

Daşıma növü

Məhsullar

Ölçü vahidi

Tariflər
(ABŞ dolları)

1

Alaca - Səngəçal

Tanker

Xam neft

ton

11. 00

2

Alaca - Dübəndi

ton

11. 00

3

Alaca - Bakı

ton

11. 50

4

Kianlı -  Səngəçal

ton

10. 00

5

Kianlı - Dübəndi

ton

10. 20

6

Kianlı - Bakı

ton

10. 00

7

Okarem - Səngəçal

ton

11. 00

8

Okarem - Dübəndi

ton

11. 00

9

Okarem - Bakı

ton

11. 50

10

Aktau - Dübəndi

ton

11. 50

11

Aktau - Bakı

ton

12. 00

12

Aktau - Səngəçal

ton

12. 50

13

Oğuzxan - Səngəçal

ton

10. 00

14

Oğuzxan - Dübəndi

ton

10. 00

15

Oğuzxan - Bakı

ton

10. 00

16

Türkmənbaşı - Bakı

Mazut

ton

11. 00

17

Türkmənbaşı - Səngəçal

ton

11. 00

18

Türkmənbaşı - Dübəndi

ton

11. 00

19

Aktau - Dübəndi

ton

11. 50

20

Aktau - Səngəçal

ton

12. 50

21

Aktau - Bakı

ton

12. 00

22

Türkmənbaşı - Bakı

ton

12. 00

23

Türkmənbaşı - Səngəçal

ton

12. 00

24

Türkmənbaşı - Dübəndi

Digər neft məhsulları

ton

12. 00

25

Okarem - Bakı

ton

14. 00

26

Türkmənbaşı - Bakı

Bərə

Dolu vaqon

p/m

68. 00

27

Aktau - Bakı

p/m

81. 00

28

Aktau - Ələt

Ro-Ro

Yük avtomobili

p/m

72. 73

29

Türkmənbaşı - Bakı

p/m

65. 00

 

Neft və neft məhsullarının tranzit daşınması ilə bağlı dəniz terminalları tərəfindən göstərilən yükaşırma xidmәtlәrinin tariflərinin yuxarı həddi

 

Məhsullar

Ölçü vahidi

Tariflər
(ABŞ dolları)

1

Xam neft

ton

8. 0

2

Mazut

ton

9. 0

3

Digər neft məhsulları

ton

10. 0